добре дошли в моя уеб сайт

Честито Рождество Христово и благословена 2020!!!Бог да ви благослови!!!

МИР ВАМ!!!
МИР ВАМ!!!

  МОБИЛИЗИРАЙ СЕ ДЕТЕ НА БОГА!!!


Точно около 20 април 2019г. при молитва на езици изговорих на български:"МОБИЛИЗИРАЙ СЕ" и първоначално помислих,че е насока от Господа за личния ми живот и че ми предстой някаква ситуация в личния ми живот ,но няколко дена по-късно попаднах на това пророчество от пастор Йох.Матутис и разбрах,че става въпрос за Божия "мобилизация" на всички истински Божий деца по целия свят.Прочетете го и бъдете благословени!!!

 

ОТКРОВЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
дадено на пастор Йох. В. Mатутис 
Пастор Йох. Матутис, Берлин, Германия . | Ерец Израел 
Докато се молех тази сутрин, Бог ми даде видение. Той ми показа велика "мобилизация" по целия свят. Аз се видях как се разхождам по плажа. Изведнъж прозвуча силен тътен, който ставаше все по-силен и по-огромен. Това не беше шумът на морето или на вятъра. Идваше някъде отвън. Морската вода беше спокойна като стъкло. Дълбокият бумтящ звук беше подобен на звука от планините, който заглушава. 
Гръмовен звук, който никога не бях чувал през целия си живот до сега, дойде от другата страна на океана, отдалече. Той ставаше все по-силен и по-мощен, така че Земята започна да се тресе и клати. Звучеше като изригване на дълбока басова тръба. Аз никога не бях чувал подобно нещо като тази дълбочина на басовия звук. Целият въздух вибрираше. Скрих се в насипа на дюните, с лицето надолу, и чаках да видя какво ще излезе от този природен спектакъл.
Когато тътенът отказа да спре и ставаше все по-силен, аз видях себе си да се моля във видение и да говоря с моя Бог. Тогава чух глас да казва: "Мое дете, не бой се! Това е Моят призив за мобилизация, сигнал от другия свят. Аз извиквам Моя народ изсред всички народи. Аз самият разклащам земята и морето. Грешниците и безбожниците ще бъдат ужасени и в страх ще очакват нещата, които ще се случат. Разбери, сине Мой, че всичко това е стартирано от финансови кризи. Това сега е само началото на разрухата. Днешното общество ще бъде толкова разтърсено в основата си, че хората ще загубят всичко, което са придобили и опазили досега. Всяка инфраструктура и благосъстояние ще рухнат с времето. Животът ще стане изключително труден за много хора. Общата сигурност ще излезе извън контрол, а престъпността ще се разпространи дотолкова, че животът на Земята ще бъде масово застрашен.
Но вас, които се боите от името Ми, ще спася от гибел. Аз държа Своята ръка на защита над вас. 
Макар че вятърът духаше и се виждаха вълни в морето, тътенът беше толкова могъщ, че сърцето ми щеше да спре. Тогава си помислих: "Сега ще умра". 
Тогава Господ ми каза: "Сине Мой, не бой се! Ти ще живееш и ще продължиш да изявяваш Моите дела. Стани, иди у дома си и кажи на твоите, нека да знаят, че пришествието на Сина Ми е много близко, само на ръка разстояние, и стои на прага.
Всичко по реда си, готов съм да взема у дома Своя народ и сега. Аз ги лишавам от всичко, което ги задържа назад или ги блокира. 
Когато станах да се подчиня на Божия глас, пред мен се отваряше път към дома ми, край който видях много хора, лежащи в дюните. Те бяха излезли от своите къщи и се спускаха към морето, за да видят и преживеят този необикновен природен спектакъл. Лежаха по лице като парализирани точно както аз бях лежал преди няколко минути. Когато минавах покрай тях, въпреки непрекъснатия бумтящ звук хората крещяха: "Ти си луд, ти не можеш да се прибереш у дома при тази ситуация. Много е опасно!" Те отново зариваха главите си още по-дълбоко в дюните, боейки се от това, което може да се случи. Не искаха повече нито да чуват, нито да разбират. 
Тогава Господ ми каза: "За вас, деца Мои, които се боите от името Ми, това е денят на Моята "мобилизация". За вас Моето "слънце на спасението" ще изгрее. Аз събирам Своите истински деца и ще ги събера заедно. Иди, сине, и кажи на всеки за тази възможност".
Аз опитах Господа: "Какво трябва да им кажа? 
"Кажи на децата Ми, че Господ е казал: те не трябва вече да се занимават с нетрайни неща, а с безсмъртните, вечните неща. Нека да Ме търсят и да изучават Словото Ми. Да си прощават един на друг, да бързат, докато има още време, и да бъдат в мир един с друг. Те трябва да спрат да завиждат и да се сочат с пръст, взаимно да се обвиняват и да се съмняват. Всеки трябва да направи това, което може. 
Казвам ви да се освободите от всяко ненужно нещо и да спрете да се борите за своите права. От сега нататък Аз ще гарантирам вашите права. Аз ще ви дам справедливост. Предстоят големи промени по целия свят, във всяка една област на живота. Настройте се и бъдете подготвени. Вече нищо няма да бъде, както е било досега!.. " 
Колкото повече се отдалечавах от плажа, толкова по-малко чувах тътена. Въпреки това звукът ставаше по-мощен. Почувствах се, сякаш съм защитен под стъклена броня. Отново чух гласа на Господа да казва: 
"Аз ще опазя Своите деца в пълна безопасност и по Моя начин. Вие ще видите всичко, което светът ще изпита, всичките "язви на Египет", преди да взема Моите деца при Себе Си. Преди Фараонът да ви освободи завинаги, вие, Мои люде, дръжте се заедно, бъдете единни! Стойте един до друг, насърчавайте се взаимно. Скоро обещанието Ми ще се изпълни! "
Това беше последното, което чух в своето видение.
Когато размишлявах за всичко, което видях, и какво трябва да направя с него, Господ ми каза, че "трябва да разпространя до децата Му откровението, което ми е дал тази сутрин за "мобилизацията", като ги насърча да постъпват, както е заповядал, защото Господ е близо, до вратата, и иде скоро. Също така и да им кажа, че трябва да бъдат сериозни във взаимоотношенията си с Бога, преди да е станало твърде късно..."
Пастор Йох. Матутис
Берлин, Германия

 

Това пророчество беше споделено точно на 20.04.2019г.от брат Енчо Тодоров в неговия профил във Фейсбук и е абсолютно потвърждение на това което ми се каза на мен при молитва на езици:

„МОБИЛИЗИРАЙ СЕ”

Ваш брат Мирослав Стоянов    23.04.2019г.

ПРОРОЧЕСТВО ЗА ПЕТТЕ КОНТИНЕНТА

Отнася се до едно послание/пророчество/ от д-р Самуел Докториан,което той получава на 20 юни 1998г. на остров Патмос.Д-р Докториан е роден в Ливан и през 60-те години е бил евангелизатор в Германия.В своето видение той е видял срутването на небостъргачите в Ню Йорк,наводнението в Чехия и т. н.Посланието е било изнесено от д-р Самуел Докториан на 30 август 1998г. в Сингапур./То е било записано на една аудио-касета и преведено от английски език/

Докториан разказва:"Аз бях за няколко седмици сам в една къща на остров Патмос,за да се моля и търся Христа.Отидох в една малка църква на име"Свети Никола",която почти никой не посещаваше и там излях сърцето си пред Бога.После открих една скала на ръба на едно възвишение,където се молех,пребъдвах и четях Библията.През тези дни се хранех съвсем малко.Няколко пъти ходех до гроба на Йоан,където той видя голямото Откровение/Откровението на апостол Йоан/.След като се молих един месец на това отдалечено място,се запитах дали Господ ще ми изпрати да видя за десети път ангел.Аз бях вече виждал девет пъти ангели-в Англия,в Белград,в Аман,в Ерусалим,също един ангел,които в северната част на Египет спаси една жена от обесване.Деветия ангел ми се яви по време на войната в Бейрут.Той ме събуди в 3 часа сутринта и ми каза,че трябва веднага да напусна страната.Аз съм и до днес благодарен на Господа за това и не знам какво щеше да се случи с мен,ако не беше този ангел.Така аз си мислех,дали за десети път ще видя ангел...

На 20 юни 1998г. в 3.50ч. сутринта,тук на Патмос,моята стая изведнъж се изпълни със светлина,въпреки,че тук нямаше електрически източник.Живеех в една отдалечена къща на края на улицата в близост до един манастир.Аз видях техните прекрасни лица-приличащи на човешките,които излъчваха светлина...

Аз гледах с възхищение техните очи,техните коси,техните ръце.От дясната ми страна бяха два ангела и когато погледнах наляво,видях други три ангела с крила.Те имаха дълги бели мантий,чиято красота не мога да опиша с човешки думи.Попитах се,защо бяха дошли точно пет ангела.Започнах да треперя и ме тресеше.Исках да извикам,обаче не можех.

Тогава аз видях самия себе си,как стоя пред едно огромно множество и пророкувам следното послание:

"Църкво Моя,ти проповядваш любов,обаче ти трябва да живееш в любов-да показваш любов.В Моето тяло е необходимо единство.Има много разцепление във вашата среда.Там където няма единство,Моят Дух не може да се движи и работи.В Моята църква господствува плътта и има много нечистота.Аз имам копнеж за и желание за един народ,който живее свят живот.Аз умрях за вас,за да ви направя святи!

Докато пророкувах в Духа,аз треперех.Отворих очите си и погледнах към голямото множество.Изведнъж по средата на пророчеството се появиха тези величествени ангели.Аз се отдръпнах назад от подиума на който стоях и си мислех,че ще падна.Въпреки,че бях напълно буден,всичко това се случваше в Духа.Една сила ми помогна да не падна и аз се запитах,какво ще се случи по-нататък.Тогава изведнъж първият ангел каза:"Ние сме ангелите на петте континента!Ние сме тук,за да ви донесем посланието за петте континента."

В момента в които чух тези думи,също чух множеството да вика с висок глас:"Ох,ох,ох..."

Аз вярвам,че множеството също видя ангелите.Бог ясно ми показа,че в дните които предстоят да дойдат,Той ще открива Себе си в различните части на света,чрез Свойте служебни ангели.Това ще се случва на открито,това ще става в църквите-хиляди човеци ще виждат ангели по едно и също време.В последните дни, ангелите ще служат на Тялото Христово.

 

ПЪРВИ АНГЕЛ

Първият ангел каза:"Аз имам послание за цяла Азия." Когато той каза тези думи,аз можах в продължение на няколко секунди да видя цял Китай,Индия,азиатските страни,Виетнам и Лаос.После видях Филипините,Япония,Сингапур,Малайзия и Индонезия,след което ангелът ми посочи цяла Папуа Нова Гвинея и продължи надолу до Австралия и Нова Зеландия."Аз съм ангела на Азия"-продължи той.И аз видях в неговата ръка един огромен тромпет,с който той щеше да тръби над цяла Азия.Това което ангела говореше,щеше да се изпълни чрез тромпета на Господа върху този континент.Гласът на Господа ще бъде чут от милиони хора.

Ангелът каза:"е има катастрофи и глад.Много хора ще умират от глад.Над цяла Азия ще има земетресения и морето ще покрие земята(цунамитата).Части от Австралия ще бъдат разтърсени.Австралия ще бъде разделена и големи части ще потънат в океана.В Китай и Индия милиони хора ще умрат.Нация срещу нация ще се надигне,брат срещу брата.Азиатците ще се бият един срещу друг.Ще бъдат използвани ядрени оръжия,които ще умъртвят милиони.''                                                             Два пъти чух думата: "катастрофално,катастрофално." Тогава ангелът каза:"Финансови кризи ще засегнат Азия.Аз ще разтърся света!" Докато ангелът говореше,аз треперех.Той ме погледна,засмя се и каза:"Същевременно ще станат най-големите духовни съживления,вериги ще бъдат взривени,стени ще бъдат отстранени.В цяла Азия-Китай и Индия,хората ще се обръщат към Христа.Също в Астралия ще има огромни съживления."Ангела на Азия продължи:"Това е последната жътва!"После,като че ли Бог говореше,Той каза:"Аз ще подготвя църквата Си за Моето пришествие!"

 

ВТОРИ АНГЕЛ

Тогава аз видях втория ангел,който държеше в ръката си един сърп за жътва.Той каза:"В Израел и страните до Иран,времето за жътва е дошло." За няколко мига аз видях тези страни и чух:"Цяла Турция и всички страни които Ме отричат и отблъскват посланието на Любовта,ще се мразят и взаимно унищожават." Аз видях как ангела вдигна сърпа и се спусна над всички страни в Близкия Изток.Видях Иран,Персия,Армения,Азърбейджан,Грузия,Ирак,Сирия,Ливан,Йордания,Израел,цяла Мала Азия-пълни с кръв,покрити с кръв.Аз видях кръв и огън над тези страни.В много от тях ще бъдат употребявани ядрени оръжия и навсякъде се издигаше пушек.Дойде неочаквано унищожение-човеците се избиваха по между си.Аз чух следните думи:"Израел,о Израел,големият съд е дошъл!" Ангелът каза:"Избраните Ми,Църквата,остатъка ще бъдат очистени.Святият Дух ще подготви Божийте деца." Аз видях огнени пламъци да се качват до небето.Ангелът каза:"Това е последният съд!Моята Църква ще бъде очистена,запазена и подготвена за последния ден!" Ангела продължи:"В Близкия Изток водата ще бъде оскъдна,реките ще пресъхват и хората в тези страни ще се борят за вода и умират от жажда." Ангелът ми показа,че поради кризата в Близкия Изток,Организацията на обединените наций/ООН/ ще се разпадне на части и няма повече да съществува.

Ангела ще събере със сърпа жътвата.

 

ТРЕТИ АНГЕЛ

Тогава един ангел с крила ми показа Европа от единия край до другия-от север,целия път надолу към Испания и Португалия.В ръката си той държеше един метър.Аз го видях да лети над Европа и чух думите:"Аз съм дълбоко загрижен и омъчнен.Има много несправедливост,нечистота и безбожие-над цяла Европа.Грехът е пораснал до небето.Святият Дух е изпълнен с болка."

Аз видях как реките в Европа излязоха от бреговете си и покриха милиони къщи.В Чехия станаха огромни наводнения,каквито не е имало до тогава.Изведнъж чух земетресения над цяла Европа."Страни,които никога не са имали,ще бъдат разтърсени"-каза ангела.И изведнъж видях в моя дух,как в Париж-Айфеловата кула се пречупва и срутва.Една голяма част от Германия ще бъде унищожена.В големия град Лондон ше има също опустошение.Аз видях наводнения над цяла Скандинавия.Погледнах към юг и видях Испания да преминава през голям глад и опустошение.Много хора в Испания и Португалия ще умрат от глад.Бях така разтревожен от тези послания,че казах:"Господи,какво ще стане с Твойте деца? Ангелът ми каза:"Аз ще ги подготвя.Те трябва да бдят в очакване на Христовото пришествие.Много от тях ще викат към Мен през тези дни и Аз ще ги избавя.Аз ще извърша за тях големи чудеса и ще им покажа Моята сила!"

 

ЧЕТВЪРТИ АНГЕЛ

Сега ние отивахме към Африка.Аз видях как четвъртия ангел летеше с крилата си над Африка и пред мен се откри целия път от Капщат на юг,до север при Кайро.Аз видях много страни-повече от петдесет.Ангелът на Африка държеше в ръката си огромен меч.Изведнъж го чух да казва:"Много невинна кръв се е проляла,има разделение между хората,поколения са далеч от Бога,хиляди взаймно се избиха.Аз видях Мойте вярващи деца в Африка и ще ги възнаградя и благословя преизобилно!"

Ангелът продължи:"Аз ще направлявам времето!Слънцето ще бъде на някои места огнено горещо и ще изгори всичко.Големи реки ще пресъхнат и милиони ще измират от глад.В други части ще има наводнения.Много градове ще бъдат наводнени.Моят меч ще съди неправедните и кръвожадните!Ще има много земетресения.Основи ще бъдат разтърсвани."

Аз видях големи камъни да падат от небето върху различни части на Африка.Земята ще се тресе,както не е било от времето на създаването й.Никой няма да избяга от меча на Бога!Аз видях река Нил пресъхнала.Тя е бога на Египет.Една голяма част от Средна Африка ще бъде покрита с вода-милиони ще умират.

"Господи всичко това са лоши новини"-казах аз.Всичко е само разрушение,има ли някакви добри послания?" Бог каза:"Последният ден е дошъл.Денят на съда е настъпил!Моята любов беше отблъсната и края е дошъл!

Аз се тресях,треперех и си мислех,че не мога да понеса всичко това.

 

ПЕТИ АНГЕЛ

Аз видях последният ангел да лети над Северна и Южна Америка.Той измина целият път от Северния полюс-надолу до Аржентина и от източната част на САЩ-на запад до Калифорния.Ангела държеше в ръката си един съд.Той каза,че ще излива върху тези страни присъдите които се намират в този съд.Тогава аз го чух да казва:"Никакъв морал,никакво правосъдие,никаква святост,поклонение на идоли,материализъм,алкохолизъм,привързаност към греха.Проливане на невинна кръв-милиони бебета са умъртвявани преди да се родят(абортите).Бракове се разтрогват.Едно прелюбодейно поколение.Всичко е като при дните на Ной.Отблъскване на Моята любов.Фалшиви проповедници,фалшиви пророци.Много от тях имитират религия,обаче отблъскват истинската Сила." Като чух това аз помолих ангела:"Не можеш ли да почакаш малко?Моля те не изливай наказанието.Дай още един шанс за покаяние."

Тогава ангелът каза:"Бог често се е смилявал,запазвал и говорил,обаче те не чуваха.Погледни,последното време е дошло! Хората обичат парите и удоволствията повече от Мен!!"

Ангела започна да излива наказанията от съда и аз видях да се топят огромни ледници.

Когато това стана,аз видях наводнения над цяла Канада и Северна Америка-всички реки излязоха от бреговете си и навсякъде настана опустошение.

Аз чух, как световният пазар се сгромолясва като при голямо земетресение и видях небостъргачите в Ню Йорк да падат.Аз чух експлозий над цяла Северна Америка.Видях кораби да потъват в океана.После видях как ангела изля присъда над Мексико и двата океана се съединиха-Атлантическия и Тихия океан.Голяма част от Бразилия беше покрита с вода.Амазонка се превърна в едно голямо езеро.Горите бяха наводнени и унищожени.Имаше земетресения на много места.Големите градове в Бразилия бяха разрушени.Ангелът продължи да излива наказанията.В Чили и Аржентина имаше големи опустошения,както никога преди.Целият свят се тресеше.Тогава чух ангела да казва:"Всичко това ще се случи за едно съвсем кратко време"

И изведнъж,аз видях петте ангела да стоят около земното кълбо.Техните ръце и криле бяха вдигнати към небето и те казаха:”Всичката слава принадлежи на Бога на небето и земята!!Времето вече е дошло и Той ще прослави Своя Син.Ще бъдат създадени Ново небе и Нова земя.Бог ще унищожи завинаги делата на дявола!Аз ще покажа Своята власт,като закрилям Мойте деца по време на тези унищожения!Бъдете готови за деня, в който Христос ще дойде.”

Изведнъж те отлетяха към небето.Когато погледнах нагоре,видях ангелите да се разделят в пет посоки.

 

Д-р Самуел Докториан

 

Joh. W. Matutis,Pastor www.nnk-berlin.de

http://www.nnk-berlin.de  

Едно писмо от Бог за теб!!!
Това е пътят на всеки грешник без Исус!!!
МИР ВАМ!!!
НЕ ОТИВАЙ В АДА!!!БОГ ТЕ ОБИЧА!!!
Чуйте посланието на 6 годишен проповедник за отмъщението,просията,хомосексуализма и разводите(видео със субтитри)
Съвсем сериозно послание от Господ за вярващи и невярващи!!!

ИСУС ХРИСТОС Е СЪЩИЯТ ВЧЕРА,ДНЕС И ЗАВИНАГИ!!!


Време е за жътва!!!
Матей 9:38:" затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си."
МИР ВАМ!!!

   И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.

   Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден!!! 

                                                                                                                        Исус Христос

 "И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват."      

                       Исус Христос

МИР ВАМ!!!
Дете изцерено от проблеми с врата в гр.Стара Загора
МИР ВАМ!!!
Жена изцерена от високо кръвно налягане в с.Тракия
МИР ВАМ!!!
Тази жена се връща от Италия в България,понеже има здравословни проблеми.Лекарите установяват,че има миома голяма колкото една бебешка глава.Тя предлага нуждата си от изцеление на църковна служба.На следващата седмица в неделя тя е трябвало да постъпи в болница за операция.Когато отиват в болницата,лекарите казват:Ти идваш да постъпиш в болница,виждаме и снимките с миомата които сме ти направили,но в момента ние не можем да видим никаква миома.МИОМАТА СИ Е ОТИШЛА!ТИСИ ЗДРАВА!!!След тази новина тя дойде на църква и прослави Бога за чудото.След това тя отново замина за Италия да работи там.НЕ Е ЛИ ЧУДЕН БОГ!СЛАВА ДА БЪДЕ НА НЕГОВОТО ВЕЛИКО ИМЕ!!!
МИР ВАМ!!!
Лекар установява на тази жена киста в бъбрека.След молитва за изцеление,тя отново прави преглед и същият лекар вижда,че кистата в бъбрека я няма.
МИР ВАМ!!!
Дете изцелено от постоянни болки в корема в продължение на 5 години,след като покани Исус Христос в своето сърце.

МИР ВАМ!!!
Жена изцелена от дископатия по време на служение .
МИР ВАМ!!!
Младо момиче изцелено от постоянно кръвотечение от носа в продължение на няколко години.
МИР ВАМ!!!
Жена която заекваше на всяка дума.Заеквайки покани Исус в сърцето си.Малко след това тя беше изцелена и говореше чисто.
МИР ВАМ!!!

Младо семейство което е нямало деца в продължение на 5 години и 6 месеца поради лекарски доказана неспособност на мъжа да бъде баща(има мъртви клетки).След молитва за тях,Бог изцелява мъжа и жената зачева по най-нормален начин.В момента имат 2 деца.
МИР ВАМ!!!
Жена изцелена от болки в бъбреците по време на молитвата за изцеление

Жена която хвърли бастуна след молитва за изцерение.
МИР ВАМ!!!
 Тази жена хвърли бастуна след обща молитва за изцерение.Малко след това Бог й отвори и ухото след лична молитва за нея за изцерение от глухота!
МИР ВАМ!!!
Този човек беше изцерен от туберколоза в гр.Попово!Преди молитвата той е бил с остри болки в гърдите,но по време на молитвата за изцерение е почувствал Божието присъствие да преминава от главата до петите по цялото му тяло и болките са си отишли!
МИР ВАМ!!!
В Солун проповядвахме на морската градина до Бялата кула,че Бог и днес продължава да търси човека,както го търсеше някога в Едемската градина с думите:"Адаме къде си?"
МИР ВАМ!!!
Това са само част от изобилните свидетелства за реалността на Бога в моя живот и за Неговите дела на изцеление в живота на другите!Има и още много свидетелства,които не споделям,за да не издигам нечие човешко име,а само името на моят Господ и Спасител Исус Христос!!!
Бъдете благословени!!!
БОГ Е ЛЮБОВ И ЩЕ ТЕ ПРИЕМЕ ТАКЪВ КАКЪВТО СИ!!!
МИР ВАМ!!!
При Тебе слепият видя зората и куцият тръгна пеш нататък,при Тебе немият изрече:"Обичам те" и глухият чу всичко това...
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg